Nyt tag fra Gladsaxebygningsentreprise Her i virksomheden gik vi allerede sidste vinter og snakkede om,...