Differenstryk

Differenstryk

Differenstryk kan være forskellen mellem til- og afgangstryk i centralvarmeanlæg eller armaturer. Der kan for eksempel måles differenstryk i ventiler, varmevekslere, og lignende installationer. Også her kan differenstryk sommetider kaldes ved andet navn, for eksempel betegnelsen tryktab eller trykfald.

Et differenstryk er forskellen mellem to trykværdier. Differenstrykket angives som ∆p (delta p) og måles i bar, kPa eller mVS.

Et differenstryk er forskellen mellem fjernvarmens fremløb og returtrykket ved forbrugerens tilslutning til fjernvarmenettet, også angivet som ∆p = Pf – Pr. Af og til kan man også opleve at differenstryk udtrykkes eller skrives som drivtryk i stedet.

Når der angives et maksimalt differenstryk for en ventil, er det for at sikre ventilens lukkeevne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *